Biocider: Kom ihåg att anmäla biocidämne senast den 1 oktober

 

Har du tidigare använt dig av rekommendationerna i Europeiska kommissionens vägledning Manual of Decision (MoD) om att din produkt inte omfattas av biocidlagstiftningen behöver du undersöka om din produkt ska följa biocidlagstiftningen.

Du behöver undersöka om det verksamma ämnet i din biocidprodukt redan är godkänt eller finns med i EU:s granskningsprogram. Om det inte gör det kan du anmäla intresse att föra in ämnet i EU:s granskningsprogram. Det gör du genom att lämna in en deklaration om intresse till den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa senast den 1 oktober 2016.

Läs mer >>