Biocider: Nytt ECHA-verktyg för bedömning av emissioner till miljön

 

På ECHAs webbplats finns nu några enkla kalkylblad tillgängliga för tio biocidprodukttyper. Verktyget är till hjälp vid bedömning av emission till miljön av ämnen från produkter. Kalkylblad finns bl.a. för Pt 1, Pt2, Pt 4 och Pt 5.

Här hittar du verktyget >>