Biocider: Vissa reaktionsprodukter med klorättiksyra godkända i produkttyperna 2, 3 och 4

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1083 om godkännande av aminer, N-C10-16-alkyltrimetylendi-, reaktionsprodukter med klorättiksyra som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyperna 2, 3 och 4, har publicerats i sommar.

Förordningen kan hämtas här >>