Biocidförordningen: Produktgodkännande av likadana biocidprodukter - ändring

 

Kommissionen har publicerat genomförandeförordning (EU) 2016/1802 om ändring i genomförandeförordning (EU) nr 414/2013 om ett förfarande för produktgodkännande av likadana biocidprodukter.

Ändringen har föreslagits av bl.a. AISE och innebär en betydande administrativ förbättring, inte minst för små och medelstora företag. Ändringen gör det möjligt att få godkännande på nationell nivå, när "samma" biocidprodukt (eller produktfamilj) har godkänts via unionsgodkännande. På så sätt undviker man onödiga kostnader och administrativ börda.

Hämta nya genomförandeförordningen här >>

Läs ECHAs information om ändringen >>