Branschriktlinjer för småbryggerier publicerade

 

Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier har tagit fram nationella branschriktlinjer för småbryggerier. Livsmedelsverket har granskat dem och riktlinjerna finns nu tillgängliga på Livsmedelsverkets webbplats.

De nya branschriktlinjerna innehåller:

  • exempel på vad man kan göra i sin egenkontroll, såsom hygien, rengöring, underhåll och personalutbildning
  • en lista över de faror som kan uppstå under tillverkningen och de kritiska styrpunkter där man kan kontrollera dessa, en s.k. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).

En branschriktlinje är branschens egen beskrivning av hur lagstiftningen på ett visst område bör tillämpas. Riktlinjerna ger råd till företag om hur de ska leva upp till lagkraven, men är också ett stöd för kontrollpersonal.

Branschriktlinjerna för småbryggerier finns här >>