ECHA

ECHA: Portalen för rapportering till Giftinformationscentraler

Det nya EU-harmoniserade formatet för att rapportera information till Giftinformationscentraler innebär även att ECHA tillhandahåller en portal där rapporteringen ska göras. I slutet av april öppnade portalen i sin första version. Det är nu möjligt att gå in och förbereda för att göra enskilda produktrapporteringar.

ECHA: Public consultation om förslag till begränsning av mikroplaster

Den 20 mars öppnade ECHA för s.k. Public Consultation, där alla som önskar har möjlighet att kommentera ECHAs förslag till begränsning av mikroplaster - ‘Restricting the use of intentionally added microplastic particles in consumer or professional use products of any kind’. BPHRs europeiska branschorganisation AISE förbereder yttrande och från svensk sida har vi möjlighet att påverka.

ECHA: Vägledning för anmälan av kemiska produkter till Giftinformationscentralen

CLP-förordningen reglerar den nya EU-harmoniserade anmälan till Giftinformationscentralen (Annex VIII till CLP). ECHA har nu publicerat en vägledning för detta. Vägledningen skriver bland annat att UFI-koden (Unique Formula Identifier) inte behöver anges som en del av CLP-märkningen, vilket har varit en stor fråga i branschen. UFI-koden är en 16-siffrig kod som branschen bedömer kommer att ändras relativt ofta, varför det skulle vara mycket svårt att ha den tryckt på etiketten.

KemI och EU: Inspektionsprojekt för biocidprodukter och behandlade varor

EU och KemI driver inspektionsprojekt för biocidprodukter och behandlade varor under 2019. Fokus för EU-projektet är att produkter uppfyller biocidregelverket och reglerna för behandlade varor. Kemikalieinspektionens projekt fokuserar på att inspektera e-handel av bland annat bekämpningsmedel.

Biocider: ECHAs databas över verksamma ämnen och biocidprodukter

Echa har utvecklat informationen om verksamma ämnen och biocidprodukter på sin webbplats. Man kommer nu att kunna söka även bland produkter i databasen och bland annat få reda på i vilka länder en viss produkt är godkänd, vilka viktiga ämnen produkten innehåller och hur man använder produkten på ett säkert sätt.

ECHA: Webinar om inrapportering av kemiska produkter till Giftinformationscentralen

ECHA anordnar ett webinar den 11 december kl. 10 om inrapporteringen av kemiska produkter till Giftinformationscentralen enligt det EU-harmoniserade systemet. ECHA kommer att gå igenom hur man kan förbereda och genomföra inrapporteringen. Det kommer även att vara möjligt att ställa frågor till ECHAs experter.