Kemikalieinspektionen

KemI: Ställ frågor på mässan Eget företag

Ska du tillverka, importera eller sälja elektronik, kläder, skor, leksaker, smycken, tvättmedel eller något annat? Ska du kanske driva en e-handel? Som företagare ansvarar du för att dina produkter följer kemikalielagstiftningen. Ta reda på vilka regler som gäller, hur du följer lagstiftningen och vilka krav du ska ställa på din leverantör. Välkommen till Kemikalieinspektionens monter på mässan Eget företag, Stockholmsmässan, den 7-9 november.

Reach: Regel om D4 och D5 i kosmetiska produkter träder ikraft

Fr.o.m. den 1 februari 2020 får kosmetiska produkter som innehåller 0,1 viktprocent eller mer av ämnena oktametylcyklotetrasiloxan (D4) och dekametylcyklopentasiloxan (D5) inte längre släppas ut på marknaden. Det gäller kosmetiska produkter som man sköljer av kroppen, s.k. wash off.

Elsäkerhetsverket m.fl. myndigheter: Informationsmöte för dig som säljer elektronik

Vet du vilka regler som gäller för dina produkter? Elsäkerhetsverket, Kemikalieinspektionen, Post- och telestyrelsen och Tullverket bjuder in till informationsträff den 21 oktober 2019 hos Kemikalieinspektionen i Sundbyberg. Myndigheterna informerar om vad tillverkare, importör eller återförsäljare av elektronik bör veta om lagkrav och hur myndigheternas kontroller kan påverka verksamheten.

RoHS-direktivet: Ändringar införda i KemIs föreskrifter

De senaste ändringarna i EUs RoHS-direktiv (Restriction of Hazardous Substances) har införts i svensk lagstiftning genom Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2019:2) om ändring i grundföreskriften KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer. Ändringarna finns i 9 kap. 3 § och gäller undantag från föreskrifterna.

Giftinformationscentralen: Utbildningar om anmälan av kemiska produkter

Giftinformationscentralen kommer att anordna utbildningar gällande den nya EU-harmoniserade anmälan av kemiska produkter. Utbildningarna hålls tillsammans med KemI i Sundsvall, Malmö, Göteborg och Stockholm under hösten 2019.

AISEs workshop om konserveringsmedel: Rapport från KemI

Den 15 maj anordnade AISE och CEPE (europeiska färgbranschen) en europeisk workshop om konserveringsmedel riktad till myndigheter, ECHA och Kommissionen. Många myndigheter från olika medlemsländer deltog. Från Sverige deltog Kemikalieinspektionen. KemI rapporterar i sitt senaste nyhetsbrev.

KemI: Skifte på GD-posten

Regeringen har utsett Nina Cromnier, nuvarande generaldirektör för Kemikalieinspektionen, som ny generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten. Hon tillträder den 1 juni 2019. Regeringen har också utsett avdelningschefen för tillstånd och upplysning Agneta Westerberg som vikarierande generaldirektör för KemI från den 1 juni 2019 till dess att en ny generaldirektör tillträder.

KemI och EU: Inspektionsprojekt för biocidprodukter och behandlade varor

EU och KemI driver inspektionsprojekt för biocidprodukter och behandlade varor under 2019. Fokus för EU-projektet är att produkter uppfyller biocidregelverket och reglerna för behandlade varor. Kemikalieinspektionens projekt fokuserar på att inspektera e-handel av bland annat bekämpningsmedel.