Kurser/konferenser

Elsäkerhetsverket m.fl. myndigheter: Informationsmöte för dig som säljer elektronik

Vet du vilka regler som gäller för dina produkter? Elsäkerhetsverket, Kemikalieinspektionen, Post- och telestyrelsen och Tullverket bjuder in till informationsträff den 21 oktober 2019 hos Kemikalieinspektionen i Sundbyberg. Myndigheterna informerar om vad tillverkare, importör eller återförsäljare av elektronik bör veta om lagkrav och hur myndigheternas kontroller kan påverka verksamheten.

Giftinformationscentralen: Utbildningar om anmälan av kemiska produkter

Giftinformationscentralen kommer att anordna utbildningar gällande den nya EU-harmoniserade anmälan av kemiska produkter. Utbildningarna hålls tillsammans med KemI i Sundsvall, Malmö, Göteborg och Stockholm under hösten 2019.

AISEs workshop om konserveringsmedel: Rapport från KemI

Den 15 maj anordnade AISE och CEPE (europeiska färgbranschen) en europeisk workshop om konserveringsmedel riktad till myndigheter, ECHA och Kommissionen. Många myndigheter från olika medlemsländer deltog. Från Sverige deltog Kemikalieinspektionen. KemI rapporterar i sitt senaste nyhetsbrev.

KTF Utbildning: Afterwork-seminarium om mikroplast

KTF Utbildning arrangerar ett afterwork-seminarium den 23 april kl. 15-18, då KTF och IKEM tillsammans reder ut ECHA:s förslag till begränsning av mikroplaster. Syftet med seminariet är att informera KTF:s och IKEM:s branschmedlemmar om vad begränsningsförslaget kan innebära för medlemmarna samt lämna förslag till förhållningssätt.

Svenskt Näringslivs rapport: Greenwash? En analys av svenska miljöskatters effektivitet

Svenskt Näringsliv har gett Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet, i uppdrag att ta fram en rapport gällande styrmedel i miljöpolitiken med avseende på framförallt effektivitet. I uppdraget har det ingått att granska punktskatter som införts med miljöargument, t.ex. den s.k. kemikalieskatten.

KemI: Seminarium om datakrav i ansökningar för biocidprodukter

Kemikalieinspektionen planerar att hålla ett heldagsseminarium om datakraven i ansökan om godkännande av biocidprodukter den 18 september 2018. Under seminariet går man igenom kraven inom kemi, hälsa, miljö och effektivitet. Seminariet riktar sig till företag som kommer att behöva ansöka om godkännande av en biocidprodukt.