ECHA: Disinfectants Efficacy guidance

 

ECHA arbetar med att ta fram ett antal tekniska vägledningsdokument under biocidproduktförordningen (BPR). Det gäller effekt, hälsa, miljö etc. Arbetet med en vägledning om effektbedömning är nu klar och publicerad på ECHAs webbplats. Avsnittet om PT 5 (Desinfektionsmedel för dricksvatten) är dock preliminärt och kommer att utvecklas vidare under året.

Se en översikt över ECHAs vägledningar för BPR >>

ECHAs vägledning om effektbedömning för BPR >>

Bilagorna 1 och 4 kan hämtas från ECHAs Efficacy WG-webbplats >>