ECHA: Lönsamt att fasa ut kemikalier

 

Nästan 3 miljarder kronor (290 miljoner euro) om året. Så mycket kostar gällande och föreslagna begränsningar av kemikalier enligt EU:s kemikalieförordning Reach. Kostnaderna består främst av utgifter för substitution och omställning, i genomsnitt nästan 180 miljoner kronor för ett enskilt ämne, en kostnad som dock varierar mellan 0 och 1 miljard kronor. Men ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är detta en låg kostnad, jämfört med besparingarna för hälsan och miljön, menar EU:s kemikaliemyndighet Echa i en rapport där den gjort en kostnads-nyttoanalys av lagstiftningen.

Läs ECHAs rapport här >>

Källa: Aktuell Hållbarhet Direkt 23 maj