ECHA: Nya ämnen ska utvärderas av medlemsstaterna

 

Kemikaliemyndigheten ECHA har publicerat en uppdaterad lista över vilka ämnen som ska utvärderas under 2017-2019 i den så kallade CoRAP Community Rolling Action Plan. Bland annat ska bensoesyra utvärderas för möjliga hormonstörande effekter samt butanon för reproduktionstoxiska egenskaper.

Mer information på ECHAs webbsida >>