ECHA: Om nedströmsanvändares kemikaliesäkerhetsrapporter

 

ECHA har publicerat en rapport som beskriver anmälningssystemet för nedströmsanvändare, hur många anmälningar man fått in och förklarar hur informationen har använts hittills. Nedströmsanvändare måste rapportera till ECHA i följande fall:

  • om de ämnar göra en egen kemikaliesäkerhetsrapport (DU-CSR, Downstream User Chemical Safety Report) för användningar som inte omfattas av leverantörens bedömning
  • om de är undantagna från att ta fram ovanstående rapport på grund av att de till exempel använder mindre än 1 ton per år
  • om deras klassificering av ett ämne avviker från leverantörens

Hittills har 538 anmälningar om DU-CSR gjorts, 47 anmälningar om att man är undantagen p.g.a. låga volymer och ett fall där klassificeringen avviker. En sammanställning tas fram två gånger om året med kartläggning från vilka länder anmälningarna kommer. I nuläget används informationen av ECHA i riskbedömningar av ämnen och man fokuserar särskilt på SVHC-ämnen, tillståndsämnen och begränsningsämnen. Man ämnar också använda informationen för att se hur väl Reach-processen fungerar, men då behövs ett större underlag.

Medlemsländernas ansvariga myndigheter kan se vilka företag i samma land som lämnat in information och kan se utdrag. Nedströmsanvända-rapporter används idag inte rutinmässigt eller enskilt som underlag för tillsyn.

Läs mer i ECHAs rapport 'Use of information from downstream user reports' >>