ECHA: Reviderad vägledning för klassificering och märkning

 

Den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA har i september 2016 publicerat en reviderad vägledning till CLP gällande klassificering och märkning. Det är en större omarbetning av innehållet i vägledningen. Man anpassar till de senaste ändringarna i lagstiftningen. Revidering har gjorts gällande barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning. Man förtydligar även begreppen gällande läsbarhet och minsta textstorlek på etiketten.

Vägledningen på engelska hämtas på ECHAs webbplats >>