ECHA: Tillståndskrav för två perborater föreslås

 

Perborater har sedan tidigare varit klassade som SVHC-ämnen och funnits på kandidatlistan. Nu har ECHA föreslagit att de två och ytterligare nio svhc-ämnen ska tas upp på tillståndslistan i REACH, d.v.s. att det ska krävas tillstånd för användning av ämnena på grund av deras reproduktionstoxiska egenskaper. Ämnen har prioriterats p.g.a. att de används i höga volymer och i spridda användningar. De ämnen som är aktuella är: Sodium perborate (perboric acid, sodium salt - EC 239-172-9 och 234-390-0) och Sodium peroxometaborate (CAS-nr 7632-04-4). Dessa används fortfarande i vissa tvätt- och rengöringsmedel och i blekmedel.

Läs mer om förslaget på ECHAs hemsida >>

Detaljer om Sodium perborate >>

Detaljer om Sodium peroxometaborate >>