EU eniga om att förbjuda PFOA

EU har beslutat att införa restriktioner för användning av PFOA (perfluoro octanoic acid), CAS nr 335-67-1, dess salter och liknande ämnen, i blandningar eller i varor. Halter över 25 ppb (parts per billion) för PFOA och dess salter förbjuds, för liknande ämnen gäller den högre nivån 1000 ppb. Detta påverkar inte bara kemiska blandningar utan även t.ex. varor och textilier där PFOA används. Restriktionerna ska träda ikraft 3 år efter att regleringen publiceras. Vissa undantag och övergångstider kommer att införas, t.ex. för medicinsk utrustning.

Utkast till beslutet, inklusive definition av PFOA, finns här >>