EU-miljömärket: Anpassning till utvecklingen när det gäller klassificering av ämnen

 

Kommissionen har publicerat ett beslut (EU) 2016/1796 om ändring i ett antal tidigare beslut som en anpassning till utvecklingen när det gäller klassificering av ämnen. Ändringen har koppling till kriterierna för maskindiskmedel, tvättmedel, maskindiskmedel för industriellt och institutionellt bruk samt tvättmedel för industriellt och institutionellt bruk.

Beslutet kan hämtas här >>