Forskning pågår för städarnas skull

För två år sedan började ett forskarteam vid Lunds universitet att intressera sig för hur städsprayer påverkar den som arbetar med dem. Christina Isaxon och hennes doktorand Karin Lovén började undersöka vad som finns skrivet om detta sedan tidigare och hittade nästan ingenting. Ett projekt startades och började med en stor enkätundersökning som delades ut till nästan 300 städare. Nu pågår studier i luftkammare. Försökspersonerna "städar" med spray och undersöks av läkare före och efter arbetspasset. IIH är engagerad i referensgruppen för projektet.

Läs mer i Kommunalarbetaren >>