Giftinformationscentralen: Harmoniserat format för inrapportering

 

Det gemensamma EU-formatet för inrapportering av kemiska produkter till Giftinformationscentralerna börjar närma sig beslut. Nu finns en slutlig version av lagtexten som EUs REACH-kommitté kommer att rösta om den 20 september. Länk till lagförslaget

Ett EU-gemensamt format innebär att det blir samma information som ska rapporteras in i alla olika länder. Men tyvärr är det fortfarande krav på att rapportera till alla de olika nationella giftinformationscentralerna i de länder där man säljer sin produkt. Det blir inte en EU-gemensam databas på samma sätt som för kosmetiska produkter.

Kraven träder ikraft 2020 för konsumentprodukter, 2021 för yrkesmässiga produkter och 2024 för industriella produkter, enligt förslaget.

Kvarstående problem med förslaget

Industrin har lyckats få igenom en hel del förbättringar jämfört med det första utkastet som kom för flera år sedan. Några stötestenar är kvar och dessvärre har de förvärrats i den sista versionen. Framför allt gäller det UFI (Unique Formula Identifier, en identifieringskod) och parfym. Förslaget ställer krav på att placera UFI på själva etiketten med faromärkning. Industrin vill kunna placera UFI-koden på valfritt ställe på förpackningen för att ha kvar flexibilitet och kunna samköra etiketter där det är möjligt.

Det finns också synpunkter på att generiskt namn för parfym ska kunna användas även vid högre halter än 5 % och även om parfymen är faroklassificerad. Generiskt namn för ”coloring agent” (pigment) kan få användas upp till 25 % inom samma grupprapportering enligt förslaget. Om man inte kan använda generiska namn blir det omständligt med täta uppdateringar av informationen så fort det sker en ändring i t.ex. parfymen. Det driver även kostnader för industrin att behöva uppdatera informationen alltför ofta. Framför allt inom rengöringsbranschen vill man kunna samrapportera produkter som bara skiljer sig åt genom parfymen.

Kansliet kommenterar inför omröstningen

Kansliet har framfört synpunkter gällande UFI och parfymer till Kemikalieinspektionen. Förhoppningen från industrin inom EU är att kunna blockera förslaget tillfälligt så att man kan ändra dessa två stötestenar innan den slutliga lagtexten går igenom.

Mer information om inrapportering och olika IT-verktyg finns på ECHAs hemsida: https://poisoncentres.echa.europa.eu/