Giftinformationscentraler: Harmoniserat format har röstats igenom

 

Det EU-harmoniserade formatet för inrapportering till giftinformationscentraler har beslutats efter flera års bearbetning. Det innebär en effektivisering för tillverkare i och med att det blir samma information som ska skickas till giftinformationscentralerna i olika länder. Dock måste informationen fortfarande vara på landets språk.

Flera branscher har haft synpunkter på vissa delar i förslaget. En stor stötesten har varit att alla produkter ska förses med en unik 16-siffrig kod på CLP-etiketten för identifiering. Industrin önskade frihet att välja var man placerade koden, men det gick tyvärr inte igenom i omröstningen. Man har även arbetat för att kunna rapportera grupper av produkter, vilket har accepterats i omröstningen.  Övergångstiderna är satta till 2020 för konsumentprodukter, 2021 för yrkesmässiga produkter och 2024 för industriella produkter.

Nu kommer formatet att publiceras i form av en åttonde bilaga till CLP. Det ska även bildas en arbetsgrupp för att ta fram en vägledning till den nya bilagan.

Mer information om beslutet på Kommissionens webbplats >>

Mer information om Giftinformationscentraler och inrapportering på ECHAs webbplats >>