Hormonstörande ämnen: Sverige tar frågan om kriterier till Europarådet

 

En delegation från Sverige, Danmark och Nederländerna har bett Europarådet diskutera Kommissionens förslag på kriterier för hormonstörande ämnen. Europarådet är vanligtvis inte involverade i denna beslutandeprocess utan arbetar med EU:s övergripande politiska riktning och prioriteringar. Delegationen anser dock att Kommissionen har överskridit sitt mandat.

Enligt biocidförordningen och regelverket för växtskyddsmedel ska kriterier sättas för ämnen som anses ha hormonstörande egenskaper som kan ge allvarliga effekter hos människor. I Kommissionens kriterieförslag står det ungefär ämnen som man vet har en allvarlig effekt. Kommissionen har motiverat ett ökat fokus på risk baserat på ståndpunkter från European Food Safety Authority (Efsa) och the Scientific Committee for Consumer Safety (SCCS).

Enligt tidningen Chemical Watch håller Kommissionen på att revidera sitt kriterieförslag.

Källa: Chemical Watch