KemI: Föreskrift om nanomaterial tas fram under hösten

 

Kemikalieinspektionen har aviserat att de kommer att ta fram en föreskrift om nanomaterial under hösten 2016. Föreskriften kommer att träda i kraft den 1 januari 2018. Förslaget innebär att de företag som anmäler produkter till produktregistret även måste ange om produkterna innehåller nanomaterial, och i så fall vissa uppgifter om nanomaterialet.

Läs mer på KemIs webbplats >>