KemI: Informationsmöten om nya e-portalen till produktregistret

 

KemI anordnar tre informationsmöten riktade till företag som rapporterar till produktregistret. KemI kommer att gå igenom nyheterna i e-portalen, hur man gör produktanmälan och hur man kan beräkna sin preliminära kemikalieavgift etc.

Mötena hålls den 17 januari i Malmö, den 18 januari i Göteborg den 20 januari i Stockholm