KemI-rapport: Strategi för att minska användningen av högfluorerade ämnen (PFAS)

 

Användningen av högfluorerade ämnen (PFAS) som kan förorena miljön bör upphöra på sikt. Det framhåller KemI i en delrapport som överlämnas till regeringen idag. Enligt rapporten är PFAS extremt svårnedbrytbara i miljön, de ansamlas i levande organismer och de är dokumenterat giftiga. KemI skriver också att ämnena kan finnas i t.ex. impregnerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel och brandsläckningsskum.

Regeringen har gett KemI i uppdrag att ta fram ett nationellt åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen som ska slutredovisas i september 2017. Den aktuella rapporten är en delredovisning av uppdraget och beskriver KemIs övergripande strategi för arbetet med PFAS.

Läs mer på KemIs webbplats >>

Läs delrapporten >>