KemI-remiss: KIFS 2008:2 om särskilt farliga kemiska produkter

Kemikalieinspektionen har nu på remiss förslag till ändring i föreskriften som bl.a. täcker in reglerna om särskilt farliga kemiska produkter. IIH ser ut att kunna glädja sig åt ett genombrott i vårt trägna arbete med att få till stånd en ändring av detta regelverk! Nu äntligen föreslås att kravet på tillstånd för yrkesmässig överlåtelse av produkter klassade Frätande på huden i farokategori 1A slopas.

KemI föreslår också att kategorin STOT RE 1 lyfts ut ur begreppet särskilt farliga produkter. Detta är mycket positivt då det innebär att man inte behöver arbeta med undantag för produkter som innehåller t.ex. vissa naftor.

Remissen behandlas på IIH-teknikermöte den 7 februari och besvaras av kansliet senast den 3 april. Alla dokument som hör till remissen har skickats till IIHs tekniska kommitté.