Kemikalieinspektionen: Ny e-portal för produktregistret

 

Kemikalieinspektionen har kontaktat ca 2000 företag för att kontrollera kontaktuppgifterna och påminna om den nya e-portal som lanseras inför produktregistreringen 2017. Målsättningen är att förenkla och förbättra nuvarande system. Bland annat kommer företag att kunna göra en preliminär beräkning av kemikalieavgiften och få ett kvitto på sin inskickade registrering.

Läs mer på KemIs webbplats >>