KemIs tillsynsprojekt om båtvårdsprodukter

 

Många företag som säljer båtvårdsprodukter ger inte kunderna rätt information om miljö- och hälsofaror med produkterna. Vid KemIs granskning hittades brister hos fyra av fem företag. Under våren 2016 har KemI genomfört ett tillsynsprojekt av 29 företag som importerar eller tillverkar båtvårdsprodukter och säljer dem i Sverige. Bland företagens produkter finns t.ex. impregneringsmedel, rengöringsmedel och lacker, medan båtbottenfärger inte har ingått i detta tillsynsprojekt.

Det är primärleverantörer (tillverkare, importörer och "införslare") som granskats. KemI har hittat företagen via produktregistret, på nätet och på båtmässan i Göteborg och begärt in produktmärkning och säkerhetsdatablad för produkterna. Den ansvariga inspektören konstaterar att 14 av 29 företag hade omfattande brister.

Läs mer på KemIs webbplats >>