Kommissionen: Kriterier för hormonstörande ämnen antagna

 

Europeiska kommissionen antog den 15 juni kriterier för att identifiera hormonstörande kemiska ämnen. Kommissionen manar till ett strikt vetenskapligt baserat synsätt och stöder WHOs definition. Kommissionen uppmanar också ECHA att göra en bedömning av hur kriterierna kommer att påverka arbetet kopplat till biocidprodukter och särskilt godkännandeproceduren.

Kommissionens kommunikation som ger en överblick i frågan finns här >>

En omfattande rapport med konsekvensbedömning av kriterierna kan hämtas här >>

Den ännu onumrerade förordningen som slår fast kriterierna vid bedömning under biocidprodukt-förordningen finns här >>

Här kan man läsa vanliga frågor och svar om hormonstörande ämnen >>

AISE har ställt samman en hållning i frågan om hormonstörande ämnen att använda endast reaktivt i kontakt med media >>

Sveriges miljöminister Karolina Skoog kommenterar kommissionens förslag till kriterier för hormonstörande ämnen >>

KemI kommenterar kommissionens förslag >>