Kommissionen: Ökat tryck i aerosoler tillåts

Kommissionen: Ökat tryck i aerosoler tillåts

Kommissionen har beslutat att öka det högsta tillåtna trycket i aerosolförpackningar. Ett tillägg till aerosoldirektivet har publicerats (EU nr 2016/2037). Anledningen till ändringen är bland annat att man vill främja de brandsäkra drivgaserna som kan behöva något högre tryck för fullgod funktion. De nya reglerna ska tillämpas från den 12 februari 2018.

Ändringsdirektivet kan hämtas här >>