Kommissionen: Reach-översyn 2017

Reach-förordningar ska utvärderas och som en del av det lanserar EU-kommissionen en allmän konsultation där det är fritt för alla att svara på en enkät.

Har du erfarenheter och synpunkter på hur Reach fungerar, om man uppnår målen med lagstiftningen, vad förordningen får för effekter i samhället och för företag - gå in och svara på enkäten! Deadline för svar är den 28 januari! Vår europeiska branschorganisation AISE lämnar givetvis kommentarer.

Länk till den allmänna konsultationen - REACH REFIT Evaluation >>