Kosmetiska produkter: Konserveringsmedlet phenoxyethanol är säkert

 

EU:s oberoende vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet (SCCS) publicerade tidigare under 2016 en opinion om konserveringsmedlet phenoxyethanol, som på sedvanligt manér då var öppen för kommentarer. Nu har SCCS publicerat slutgiltig (final) opinion efter remisstiden.

KTF har publicerat information om detta på sin utåtriktade nyhetssida. Läs här >>