KTFs frukostseminarium om miljövänlig städning

 

KTF anordnade häromdagen ett frukostseminarium om husmorstips, städprodukter och vad man egentligen menar med hållbarhet och miljövänliga produkter.

Anna Melvås, KTF, inledde kort med att seminariet anordnades för att bemöta den ökade trenden om att städning med husmorstips är miljövänligt och kemikaliefritt. Anna berättade mer om kemin i rengöringsmedel och de omfattande lagkrav och kundkrav som ställs på produkterna. Husmorstipsen kan gå för långt ibland, statistik från Giftinformationscentralen visar på att olycksfall med hushållsättika och barn toppar förfrågningarna.

Helena Grennberg, professor i organisk kemi vid Uppsala Universitet, berättade om husmorstipsen och kemin i citroner och rengöringsmedel. Hon delade med sig av egna experiment med husmorstips hemma från köket om vad som möjligen kan fungera och vad som inte fungerar. Helena menar att vissa husmorstips kan fungera ibland, men att det varken är billigare eller mer miljövänligt än att städa med rengöringsmedel.

Greger Lundqvist, Orkla Care, berättade ur ett företagsperspektiv om hur branschen arbetar med att kontinuerligt förbättra produkternas miljöprestanda. Det är ofta komplexa förhållanden att ta ställning till och inte helt enkelt att avgöra vad som är det bästa alternativet för att nå en "hållbar" produkt. Branschen jobbar just nu med palmoljefrågor, men även livscykelanalyser gällande transporter, avfallsfrågor och närhetsprincipen för ingående kemikalier. Greger menar att man som företag aldrig kan vara nöjd utan att det hela tiden finns förbättringspotential.

Avslutningsvis presenterades även en beräkning på att om man skulle övergå till att städa landets badrum med citroner skulle vår citronimport behöva öka med upp till 40 %.

Seminariet filmades av Expressen Leva&Bo och en del a seminariet publicerades här >>

En intervju med Helena Grennberg finns att se på Expressen Leva&Bo:s Facebook-sida >>