Medicintekniska produkter: Kom och diskutera behov och möjligheter

Den 20 mars välkomnar KTF i samarbete med IIH medlemsföretagen till ett möte för att diskutera ett eventuellt behov av att i organiserad form kunna verka branschgemensamt i lagstiftningsfrågor som rör t.ex. gränsdragning, produktinnehåll och märkning på det medicintekniska området.

Information om tid, plats, program, anmälan etc. finns på kansliets gemensamma portal KTF Utbildning >>