Mikroplaster: Aktuell politisk utveckling

 

Förbud förbereds i Sverige

Genom kontakt med miljödepartementet har KTF fått veta att ett nationellt förslag om förbud för mikroplaster i kosmetiska produkter förbereds. Vi vet inga detaljer idag, men det är rimligt att anta att förslaget kommer att ligga nära förslaget enligt KemIs utredning från tidigare i år, d.v.s. att omfatta användning i produkter som sköljs av och olösliga material i ett definierat storleksintervall. Mer information inom kort.

Förbud på gång i Frankrike

Frankrike antog i juli i år ny lagstiftning med innebörden att mikroplaster i kosmetik ska förbjudas:

"At the latest by 1 January 2018, rinse-off cosmetics products for exfoliating or cleansing purpose that contain solid plastic particles must not be put on the market, with the exception of natural origin particles, not susceptible to subsist in the media, to deliver chemical or biological active principles or to affect the animal trophic chains."

Innebörden av beslutet är också att ett mer detaljerat nationellt direktiv ska ange villkoren.

Stor mediauppmärksamhet i Storbritannien

Genom KTFs deltagande i det europeiska nätverket hos Cosmetics Europe får vi veta att området mikroplaster uppmärksammas stort i Storbritannien. Dels driver vissa krafter frågan om ett generellt förbud mot mikroplaster, dels kopplas mer eller mindre seriöst en mängd olika oönskade effekter till användning av mikroplaster.

KTFs systerorganisation CTPA har intervjuats ett antal gånger och trycket är hårt mot premiärminister May.

KTF hänvisar till argument som bygger på aktuellt vetande - om förekomst och användning/utfasning - och som du bland annat kan läs på KTFs sida "Vill du veta mer?"/mikroplaster