Miljö- och energidepartementet: Regleringsbrev för KemI 2017

Riksdagen har beslutat om Kemikalieinspektionens verksamhet för budgetåret 2017. Bl.a. ställs krav på återrapportering för prövning av bekämpningsmedel inkl. biocidprodukter och hur stora resurser som får läggas på nationell prövning och tillsyn av bekämpningsmedel inkl. biocidprodukter.

Regleringsbrevet finns här >>