Myndigheter samarbetar mot kemikaliehot

Regeringen har beslutat att inrätta en samordningsgrupp med sju myndighetschefer för att tidigt kunna upptäcka nya potentiella kemikaliehot. Cheferna för Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Sveriges Geologiska Undersökning och Havs- och vattenmyndigheten ska ingå i den nya samordningsgruppen. Kemikalieinspektionens generaldirektör blir ordförande för den nya gruppen.

Läs mer på KemIs webbplats >>