Myndigheternas samlade information om PFAS

 

Nu finns en guide som ska göra det lättare att hitta rätt information om PFAS på olika myndigheters webbplatser. PFAS är syntetiskt framställda kemikalier som har förorenat dricksvattnet på flera ställen i Sverige, ibland kallas de även för högfluorerade ämnen. Guiden riktar sig till dig som är dricksvattenproducent, tillsynsmyndighet, och privatperson, samt till dig som tillverkar, säljer eller använder brandsläckningsskum och andra produkter som innehåller PFAS. Rengöringsmedel nämns på KemIs webbplats.

Guiden är ett samarbete mellan Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Statens geotekniska institut (SGI), Havs- och vattenmyndigheten, Generalläkaren och Länsstyrelsen.

Här hittar du guiden med länkar till myndigheter >>