Naturvårdsverket: Temadag om farliga ämnen i avfall 5 december

 

Naturvårdsverket anordnar en temadag om farliga ämnen i avfall den 5 december i Stockholm. Målgrupp är företag och branschorganisationer. Under temadagen kommer man bland annat att gå igenom klassning av farligt avfall, hantering av avfall som innehåller långlivade organiska föroreningar och vad som gäller när avfall blir produkt. Sista dag för anmälan är 28 november.

Mer information och anmälan >>