PFAS kartläggs i svenska grundvatten

 

Efter de senaste årens rapporter om problem med högflourerade ämnen (PFAS) i svenska vatten kommer nu vattenmyndigheterna tillsammans med länsstyrelserna att kartlägga ämnenas utbredning i grundvatten. Undersökningen ska bland annat ge svar på vilket hot för djur och människor som PFAS kan utgöra.

"Tidigare undersökningar visar att spridningen av ämnena i miljön kan vara omfattande. Men det saknas en heltäckande kartläggning och det är därför som vi genomför detta under hösten och vintern", säger Mats Wallin, vattenvårdsdirektör i Norra Östersjöns vattendistrikt, i en kommentar.

Källa: Aktuell Hållbarhet Direkt, 19/10