Regeringen stärker Kemikalieinspektionens budget

 

Enligt föreslagen budget ska Kemikalieinspektionen få ytterligare resurser att driva arbetet med Giftfri vardag. Fokus kommer bland annat att vara på högfluorerade miljögifter (PFAS) och på farliga ämnen i konsumentprodukter. Kemikalieinspektionen kommer också få stärkt budget för att öka effektiviteten i handläggningen av ansökningar gällande biocidprodukter. I budgeten ligger också att Swetox får bidrag för att driva ett centrum för stöd till företag som vill substituera farliga ämnen i kemiska produkter och varor.

Läs mer på Regeringens webbplats >>