SKLs upphandlingsplan för 2017-2018

Årets upplaga av avtalskatalogen innehåller drygt 80 nationella och regionala ramavtal inom en rad olika ramavtalsområden.

SKL kommer inte att genomföra ny upphandling inom följande p.g.a. för få avropande myndigheter eller regeländringar:

  • Medel för disk och spoldesinfektion 2014-2, löper till och med 2019-08-30 inklusive förlängningsoptioner

Här finns avtalskatalogen >>