Svanen: Resurseffektiv städning sparar in två av tre flaskor städkemikalier

 

Svanen går ut med följande information: Färska siffror från tre företag som Svanenmärkt sina städtjänster visar på stora miljövinster sedan man klarat Svanens krav. Det leder till en resurssnål användning av städkemikalier och dessutom att städpersonalen städar med städkemikalier som är ett bra val för miljö och hälsa.

Siffror från Lunds universitet visar att Universitetsservices städpersonal minskat användningen av städkemikalier med två tredjedelar. "Det ger en rejäl besparing då man årligen städar en yta som motsvarar 5200 fotbollsplaner".

I det här sammanhanget kan det vara intressant att påminna om SCBs Städindex i samarbete med Almega Serviceentreprenörerna, som IIH fick ta del av för några år sedan i samband med publiceringen av boken Professionell rengöring och lokalvård. Enligt den statistiken räknar man med att ca 80 % av de totala städkostnaderna hänför sig till personalkostnader. Materialkostnaderna står för endast 4,8 %, varav kemikalier står för drygt hälften och redskap för knappt hälften. Maskinkostnaderna står för endast 1,3 % av totalkostnaderna.

Läs mer på Svanens webbplats >>