Svanens utvärdering av kriterier för handdiskmedel och rengöringsmedel: IIHs synpunkter

 

IIH och KTF har fått tillfälle att besvara några frågor från Svanen i samband med deras utvärdering av kriterierna för handdiskmedel och rengöringsmedel. Tiden för kommentarer har varit kort och Svanen arbetar med ärendet under delar av sommaren. Därför har vi begränsat oss till några korta svar och planerar att kunna utveckla en del tankegångar vid ett möte i höst, då Svanens handläggare Susanna Vesterlund bjuds in till IIHs tekniska kommitté. Vi har sett detta tillfälle som en möjlighet att "sätta ner foten" och markera emot de problem som våra medlemmar upplever i arbetet med Svanen-godkännanden.

Läs IIHs svar på frågorna >>

Läs KTFs svar på frågorna >>