Svenskt Vatten positiva till industrins kemikaliearbete

 

Industrins utfasning av farliga ämnen går snabbare än väntat, enligt Svenskt Vatten och Revaqs årsrapport om miljöarbetet i de svenska reningsverken. Reningsverken samarbetar med de anslutna industrierna och genom KemIs s.k. Prio-guide fasas farliga kemikalier ut.

Läs mer på Svenskt vattens webbplats, där det också finns länk till Revaqs årsrapport >>