Swedac-remiss: Föreskrifter om e-märkning

 

Swedac har kommit med ett nytt förslag till föreskrifter gällande e-märkning. Eftersom det var så mycket synpunkter på ett tidigare remissförslag har Swedac beslutat att skicka ut en ny remiss. Föreskrifterna gäller alla färdigförpackade varor som innehåller mellan 5 ml/5 g och 10 L/10 kg av kemiska produkter, kosmetik, livsmedel etc. och reglerar hur man som leverantör säkerställer att man fyller den mängd/volym som man anger att förpackningen innehåller.

I det nya förslaget har Swedac backat från det tidigare kravet på att välja antingen e-märkning eller överfyllnad av förpackningar. Nu finns möjligheten till stickprovskontroll med i förslaget igen, så länge det är dokumenterat. Detta är något vi från kansliets sida påpekade i första remissen, så det är en positiv ändring.

Allt underlag har skickats till IIHs tekniska kommitté för kommentarer till kansliet senast den 10 augusti.