Uppdaterade testmetoder för data om kemiska ämnen

 

EUs testmetodförordning har ändrats. Nya testmetoder har antagits och befintliga testmetoder har uppdaterats i syfte att ta hänsyn till tekniska framsteg och för att säkerställa att antalet djur som används för försök minskar. Reglerna gäller den som behöver lämna in data enligt datakraven i någon av EUs kemikalielagstiftningar. Ändringarna är framåtsyftande, så redan testade substanser behöver inte testas på nytt.

Lär mer om ändringsförordning (EU) 2016/266 >>