Kurser/konferenser

KTF Utbildning: Afterwork-seminarium om mikroplast

KTF Utbildning arrangerar ett afterwork-seminarium den 23 april kl. 15-18, då KTF och IKEM tillsammans reder ut ECHA:s förslag till begränsning av mikroplaster. Syftet med seminariet är att informera KTF:s och IKEM:s branschmedlemmar om vad begränsningsförslaget kan innebära för medlemmarna samt lämna förslag till förhållningssätt.

Svenskt Näringslivs rapport: Greenwash? En analys av svenska miljöskatters effektivitet

Svenskt Näringsliv har gett Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet, i uppdrag att ta fram en rapport gällande styrmedel i miljöpolitiken med avseende på framförallt effektivitet. I uppdraget har det ingått att granska punktskatter som införts med miljöargument, t.ex. den s.k. kemikalieskatten.

KemI: Seminarium om datakrav i ansökningar för biocidprodukter

Kemikalieinspektionen planerar att hålla ett heldagsseminarium om datakraven i ansökan om godkännande av biocidprodukter den 18 september 2018. Under seminariet går man igenom kraven inom kemi, hälsa, miljö och effektivitet. Seminariet riktar sig till företag som kommer att behöva ansöka om godkännande av en biocidprodukt.

Folkhälsomyndigheten: Antibiotikaforum 2017

Antibiotikaforum arrangeras den 16 november i Stockholm av den nationella samverkansfuktionen för arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner inom Folkhälsomyndigheten. Temat för mötet är Internationella utblickar som ger hopp. Forumet riktar sig till personer och organisationer som arbetar med att motverka antibiotikaresistens, smittspridning och vårdrelaterade infektioner.