Professionell rengöring

Rengöringsteknik och fakta om produkter. Regler och ansvar.

Ett unikt utbildnings- och informationsmaterial från BPHR (f.d. IIH). För leverantörer, kunder och användare av produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll.

Grundläggande kunskaper om den kemiska sammansättningen hos såväl rengöringsprodukter som de föroreningar man vill avlägsna skapar förståelse för behov av kemisk-tekniska hjälpmedel och val av rengöringsmetoder. Det skapar också förståelse för bakgrunden till produkters och metoders eventuella påverkan på hälsa, miljö och material. Första delen av den här skriften syftar till att ge just sådan kunskap. Med den kunskapen ökar riskmedvetenheten och förmågan att bedöma vilka faror som kan innebära risker. Det gör det också lättare att arbeta förebyggande för att undvika skador på hälsa, miljö och material.

Den andra delen av den här skriften ger en överblick över det omfattande regelverk som gäller produktområdena kemiska produkter (och speciellt rengöringsprodukter), biocidprodukter, kosmetiska produkter och maskiner samt produkternas användning. Kunskaper i olika länkar av distributionskedjan, såsom tillverkare, inköpare och användare samt informationsöverföring mellan dem krävs för att var och en ska kunna ta sitt ansvar för att skydda hälsa och miljö. Därför är kommunikationen mellan de olika hanteringsleden mycket viktig och till och med lagstadgad i EU:s kemikalielagstiftning. Den andra delen av den här skriften syftar till att ge kunskap om lagstiftning och stimulera till kommunikation och kunskapsöverföring mellan de olika länkarna i distributionskedjan när det gäller produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll.