Uppdatering av säkerhetsdatablad - vad gäller?

jeshoots-com-219388.jpg

Ofta ställs IIHs medlemsföretag inför kravet att deras säkerhetsdatablad inte får vara äldre än 2-3 år. Men, vad är det egentligen som gäller? Med vilken frekvens ska säkerhetsdatabladen uppdateras?

Medlemsföretagen har produktsortiment på hundratals produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll. För seriösa företag är hanteringen av säkerhetsdatablad enligt gällande lagar och förordningar högprioriterad och viktig för användarnas hälsa, för miljösäkerhet etc. Det här arbetet innebär dock en omfattande administration och krav som innebär onödig betungande och dyrbar administration bör i möjligaste mån undvikas. Därför är det viktigt att klargöra vilka lagkrav som gäller för uppdatering av säkerhetsdatablad.

Det är kort sagt viktigare att säkerhetsdatabladen är korrekta än att de har ett helt aktuellt datum.

Enligt Kemikalieinspektionen gäller följande:

Uppdatering av säkerhetsdatablad

Det är inte preciserat i regelverket hur gamla säkerhetsdatablad får vara, men de bör ses över och uppdateras regelbundet. Enligt Reachförordningen ska uppdatering av bladen göras så snart ny information som kan påverka riskhanteringsåtgärder eller ny information om faror blir tillgänglig. Bladen ska också uppdateras när ett tillstånd har beviljats eller nekats eller när en begränsning har fastställts.

Läs mer på Kemikalieinspektionens webbplats >>