Skatt på kemikalier i viss elektronik införs den 1 juli

Den 1 juli börjar Lag om skatt på kemikalier i viss elektronik (SFS 2016:1067) att gälla. Lagens omfattning definieras av ett antal s.k. KN-nummer, d.v.s. tulltaxenummer. I första hand gäller lagen diverse konsumentvaror, men även några produkter för professionellt bruk kommer att omfattas. Skatten blir max. 320 kronor per produkt (exkl. moms).

Läs mer på skatteverkets webbplats >>

Lagtexten finns här >>