Aksab Kemi AB döms för lagstridig och otillbörlig marknadsföring

I april 2015 stämde IIH (genom servicebolaget KTF Organisation AB) Aksab Kemi Sverige AB i dåvarande Marknadsdomstolen. Företaget tillverkar, marknadsför och säljer tvätt- och rengöringsprodukter framför allt till professionella aktörer, såsom restauranger och storkök inom såväl privat som offentlig sektor. Stämningen mot Aksab Kemi AB rörde främst felaktigt märkta produkter och felaktiga säkerhetsdatablad. Den 14 augusti 2017 föll domen i Patent- och marknadsdomstolen (f.d. Marknadsdomstolen) och IIH/KTF vann på samtliga punkter.

Detta innebär Patent- och marknadsdomstolens dom mot Aksab Kemi AB

Aksab Kemi AB måste betala 1.000.000 kr i vite i det fall de upprepar de överträdelser de gjort i sin marknadsföring. Överträdelserna gäller felaktiga säkerhetsdatablad och felaktig märkning samt ett antal marknadsföringspåståenden som inte kunnat styrkas:

  • Produkter utan korrekta säkerhetsdatablad och som inte uppfyller kraven enligt Reach-förordningen är inte lagliga att marknadsföra i Sverige. Marknadsföringen är därför att anse som otillbörlig och ska förbjudas.
  • Produkter vars märkning inte uppfyller kraven enligt CLP-förordningen och/eller Kemikalieinspektionens föreskrifter är inte lagliga att marknadsföra i Sverige. Marknadsföringen är därför att anse som otillbörlig och ska förbjudas.
  • Påståenden som t.ex. ”En av Sveriges ledande tillverkare och leverantörer” och ”Vi hjälper er hålla en hög kunskapsnivå, arbeta rätt och följa de gällande kraven” har inte kunnat styrkas. Patent- och marknadsdomstolen bedömer att påståendena sannolikt påverkar mottagarens affärsbeslut, varför de är otillbörliga och ska förbjudas.

IIHs mål: Konkurrens på lika villkor och skydd för hälsa och miljö

Kemiska produkter, och särskilt tvätt- och rengöringsmedel, omgärdas idag av omfattande lagstiftning för att säkerställa ett starkt skydd för användarnas hälsa och miljön. Att uppfylla dessa regelverk innebär påtagliga kostnader och administrativa bördor för företagen i branschen. IIH och KTF Organisation AB representerar den seriösa branschen som sätter lagefterlevnad och skydd av hälsa och miljö i främsta rummet.

-Vi kan inte acceptera att företag verksamma i vår bransch systematiskt bryter mot lagar och förordningar. Med ett sådant agerande utsätter de användare och miljö för onödiga risker. Dessutom sätts konkurrens på lika villkor ur spel, säger Ulrika Flodberg, VD IIH.

-Därför är det glädjande att vi nu har en dom som visar på tyngden i lagstridighetsprincipen, d.v.s. att marknadsföring ska vara laglig och inte får strida mot annan lag, fortsätter Ulrika Flodberg.

Läs domen här >>

Läs pressmeddelande på Mynewsdesk >>

Läs tidigare pressmeddelande i ärendet >>

_______________________________________________________________________________

Presskontakt: Ulrika Flodberg, VD IIH, ulrika.flodberg@ktf.se, 08-783 82 42.

 

IIH, Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien, är branschorganisation för företag som importerar, tillverkar och marknadsför kemisk-tekniska produkter, redskap och maskiner för professionell hygien, rengöring och underhåll inom en rad olika marknadssegment. Medlemsföretagens kunder finns inom såväl privat som offentlig sektor. IIH är en del av KTF, Kemiska Tekniska Företagen, och har 19 medlemmar.